Filtr Ultra360°

Grawitacyjny filtr odstojnikowy Ultra360° gwarantujący skuteczną filtrację paliwa LPG i najwyższej klasy ergonomię.

Naszym celem jest skuteczna ochrona wtryskiwaczy przed zanieczyszczeniami pojawiającymi się w LPG, dlatego stworzyliśmy oryginalną konstrukcję zespołu filtrującego. Filtracja przebiega następująco: wprowadzony do filtra gaz jest wprawiany w ruch wirowy i kierowany w dół korpusu. Po drodze (dzięki ruchowi wirowemu, działaniu siły odśrodkowej i siły bezwładności) cząsteczki stałe i ciekłe frakcje oleiste będące w gazie, są odwirowywane i zatrzymywane na dnie. Wkład filtrujący oczyszcza powracający już ku górze gaz z pozostałych, drobnych zanieczyszczeń.

Wysoka skuteczność filtracji to wynik zastosowania przez ALEX specjalnie zaprojektowanych wkładów z poliestrowego materiału filtracyjnego. Taki wkład składa się ze specjalnych włóknin (o lepszej skuteczności filtracji niż ma papier i bibuła, oraz innym mechanizmie zatrzymywania cząstek zanieczyszczeń).

Aby zapewnić dokładną filtrację w długim okresie eksploatacji, powierzchnia materiału filtracyjnego powinna być możliwie duża. W Ultra360° spełniliśmy ten wymóg poprzez plisowanie wkładu filtrującego, jednocześnie nie zwiększając rozmiarów filtra. Pewność co do bezpieczeństwa i skuteczności filtra potwierdza jego zgodność z normą ISO 9001.